Visita el web de la nostra escola Extraescolars i Activitats Activitats AMPA SJO Visita el nostre Facebook
AMPA Sant Josep Oriol
Villarroel, 85
08011 - Barcelona
93 453 62 68
ampasjo.comunicacio@gmail.com

ENTRE TOTS CONSTRUÏM L’AMPA

Activitats >> Compartim llibres >> Compartim llibres

Compartim llibres

Ja fa deu anys que des de l'escola i amb col·laboració amb l'AMPA es va engegar un dels grans projectes educatius de Sant Josep Oriol, el projecte de socialització de llibres al que anomenem “Compartim llibres”.

En què consisteix aquest projecte? Doncs en la reutilització del llibres de text i tot el material educatiu que es pot aprofitar d'any en any. D'aquesta manera curs rera curs, els alumnes disposen dels llibres inclosos dins el projecte aprenent a compartir, a conservar el material i suposant alhora un estalvi per a les famílies. El material socialitzat a 1r de primària és el següent: els llibres de text de català, castellà i religió, jocs per aprendre matemàtiques i raonament lògic, que estan dins el programa EntusiasMat, calculadora, diccionaris, llibres de lectura i fons de biblioteca de les aules.

Com s'organitza? El projecte és global de tota la comunitat educativa, per una banda l'escola que escull el material i l'organitza, per una altra els mestres que vetllen per a que els alumnes respectin el material i siguin conscients que ells el tenen perquè algun altre el va conservar en bones condicions i ells que han de fer el mateix per els que vénen darrere. Els alumnes gaudeixen del material i aprenen a compartir, a respectar el material, i es consciencien de la necessitat d'estalviar recursos. Ii finalment els pares que l'última nit de curs ens reunim al pati de l'escola per revisar i reacondicionar-los per al curs següent.

Cal tenir present, que per a poder gaudir d’aquesta semigratuïtat dels llibres reutilitzats, és necessari que l’alumne sigui soci de l’AMPA i que aporti una quota de socialització anual, que anualment pot variar en funció de la despesa que s’hagi de fer durant el curs següent. Aquesta quota és específica per al projecte i no s’ha de confondre, per tant, amb la quota que cada família aporta a l’AMPA.

La quota de socialització anual per al curs 2015-16 és de 35 € i el seu abonament s’efectuarà el proper mes d’octubre.

  • Compartim Llibres - AMPASJO
webpime