Visita el web de la nostra escola Extraescolars i Activitats Activitats AMPA SJO Visita el nostre Facebook
AMPA Sant Josep Oriol
Villarroel, 85
08011 - Barcelona
93 453 62 68
ampasjo.comunicacio@gmail.com

ENTRE TOTS CONSTRUÏM L’AMPA

Benvinguts al web d l'AMPA del Col·legi Sant Josep Oriol de Barcelona.

L’AMPA està formada per tots els pares i mares de l’Escola.

L’òrgan que la representa legalment és la Junta de l’AMPA i els membres que la constitueixen són elegits per l’Assamblea.

QUINS OBJECTIUS PERSEGUIM?

 • Representar tots els pares de l’Escola fent de pont entre famílies i Escola.
 • Col·laborar amb l’Escola en la seva funció educadora, en la formació dels nostres fills, an en activitats educatives del centre com en activitats complementàries, seguint l’ideari de l’Escola.
 • Sensibilitzar els pares pel que fa a la seva responsabilitat educativa i els seus drets en relació a l’educació escolar dels fills.
 • Promoure la formació permanent dels pares com a educadors que són, amb la col·laboració preferent de l’Escola i el seu professorat.

COMISSIONS DE TREBALL

 • Àrea  extraescolars: Organització d'activitats extraescolars (inicia, vòlei, futbol i piscina): Agustí Panadàs i Gemma Gras
 • Àrea cultura: Organització d'activitats culturals (mercat de tardor, Sant Jordi, donyets...) Tani Brunet, Marta Corral, Maria Sillero i Rocío Olcense.
 • Àrea de projectes: Actualment duu a terme el projecte Compartim llibres: Gemma Gras i Lourdes Sancho
 • Àrea de formació: Organització de xerrades d'interès per als pares: Olga Tusell i Olga Villaró
 • Àrea de convivències: Organització de sortides familiars (botifarrada, esquiada i convivències en família): Joey Nit i José M. Cifuentes
 • Àrea de comunicació: Difusió comunicats i actualitat a través del web, correu electrònic, Facebook... Sílvia Ros i Isabel Lorente.
 • Àrea de subvencions: Obtenció i seguiment de les subvencions per a les activitats de l'AMPA. Lloc Vacant
 • Revista PAM A PAM: Elaboració de la revista de l'AMPA: Laura Garcia, Eva Bruch i Àngels Egea.

QUÈ SÓN I FUNCIONS DELS DELEGATS

Què és?
EL DELEGAT ÉS EL REPRESENTANT DELS PARES I MARES DE LA CLASSE I L’ENLLAÇ DELS PARES I MARES ENTRE L’AMPA I L’ESCOLA

Funcions
COORDINACIÓ AMB EL TUTOR DE LA CLASSE:

 • Mantenir contacte directe amb el mestre tutor de la seva classe, per tal de trametre les inquietuds i interessos dels pares i mares del seu grup.

COORDINACIÓ AMB ELS ALTRES PARES I MARES:

 • Mantenir informats els pares i mares de la classe, a aquests efectes recollirà i mantindrà actualitzades les dades d’aquells pares que així ho desitgin per tal de mantenir-los informats de les activitats que organitzi l’AMPA i l’escola.
 • Motivar als pares i mares del seu curs amb la finalitat de millorar la seva participació a l'escola i integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes, equips de treball, conferències de caràcter formatiu, etc).
 • Potenciar que tant el pares com les mares s'apropin a l'escola amb una actitud positiva i dialogant.

COORDINACIÓ AMB LA JUNTA DE L’AMPA:

 • Col•laborar, en la mesura que es pugui, amb els pares i mares de la Junta de l'AMPA en tots aquells afers que es decideixi dur a terme en el pla de curs.
 • Assistir a les reunions conjuntes que convoqui la Junta de l’AMPA.
 • Mantenir informada a la junta de l'AMPA de totes aquelles quotidianitats sorgides del seu grup i que el propi delegat/delegada valori que pot ser d'interès per una majoria.

 Si voleu col·laborar amb nosaltres només cal que ens feu arribar un correu a comunicacio.ampasjo@gmail.com

 • AMPA Escola Sant Josep Oriol de Barcelona
 • AMPA Escola Sant Josep Oriol de Barcelona
 • AMPA Escola Sant Josep Oriol de Barcelona
 • AMPA Escola Sant Josep Oriol de Barcelona
 • AMPA Escola Sant Josep Oriol de Barcelona
 • AMPA Escola Sant Josep Oriol de Barcelona
 • AMPA Escola Sant Josep Oriol de Barcelona
 • AMPA Escola Sant Josep Oriol de Barcelona
webpime